Subvenció de 20.000 euros de la Diputació

En la Junta de Govern celebrada el passat 8 de maig es va acordar acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament d’Almacelles dins la línia d’ajuts per a actuacions diverses en el medi ambient per un import de 20.000 euros. Aquesta subvenció està destinada a l’actuació “Plantes per a zones enjardinades” amb un cost de 22.206,86 euros. L’objectiu d’aquest ajut és finançar part de la despesa de subministrament de plantes i arbres que es van plantar per les diverses zones enjardinades del municipi.