S’inicien les obres del Passeig de Teresa Rodrigo d’Almacelles

Amb motiu de donar sortida a la tercera fase de millores de l’entorn del Tossal de les Santes Creus, s’han iniciat els treballs d’esplanació i excavació del que s’anomena Passeig de Teresa Rodrigo.

Aquest passeig consistirà en l’ampliació d’una vorera arbrada i enjardinada en el vessant nord del Tossal de les Santes Creus, que donarà continuació al Passeig de les Lletres que es va fer fa un parell d’anys en el vessant sud del mateix turó.

Aquestes actuacions pretenen treure de l’abandor tot l’entorn del conegut com a Tossal de les Santes Creus, un turó que presideix la zona nord del municipi i que hostatja dalt del seu cim l’Escola Antònia Simó i Arnó, un dels centres escolars amb major nombre d’alumnes de la població. Aquest turó sempre havia estat motiu de queixes per part del veïnat ja que es trobava en un estat lamentable de deixadesa i comportava que tot el sector urbà proper entrés en una dinàmica d’abandor i despoblament. Les actuacions es van iniciar en una primera fase amb la construcció de la Placeta del Tossal en un dels seus vèrtexs, el condicionament del vessant que dóna al carrer del Nord i la planificació de rampes i enjardinament en el vessant sud. Posteriorment, en una segona fase, es va fer el Passeig de les Lletres, un sender arran mateix del turó, enjardinat i amb una proposta pedagògica que mostra l’origen de l’alfabet, a més d’una millora substancial de l’entrada i accés principal al complex educatiu, conegut com l’Espai Jordi Boix.

En aquesta tercera fase, vindria a consolidar-se aquest passeig, ja iniciat en el vessant sud, però que recorreria el tossal per la banda nord. En aquest cas, es dedicaria aquest vial a la científica natural d’Almacelles i filla predilecta de la vila, na Teresa Rodrigo, copartícep del descobriment del Bosó de Higgs amb el seu equip al CERN de Suïssa, entre altres fites aconseguides en el món de la física quàntica.

Més endavant, es preveu una quarta fase, que tancaria tota l’actuació en aquest turó, i que consistiria en el soterrament d’una torre elèctrica de mitja tensió, el perllongament del Passeig de Teresa Rodrigo fins al mateix accés principal de l’escola, i l’habilitació de l’espai que es guanyaria amb aquesta actuació per destinar-lo a aparcament.

Ajuntament d’Almacelles