Nova rotonda al carrer Binèfar

Amb la finalitat de regular millor el trànsit i garantir la eguretat dels vianants i conductors que habitualment circulen pel carrer de Binèfar i Av. de l’Era del Comte, s’han iniciat els treballs de construcció d’una nova rotonda en la confluència d’aquests dos grans vials.

Aquesta rotonda tindrà 14 m. de diàmetre, i amb la banda de rodadura fa un perímetre total de 28 metres. A més del carrer de Binèfar i l’Av. de l’Era del Comte i dels Esports, també connecta amb el camí de Ventafarines i està previst que en un futur es faci un vial que la uneixi amb el camí d’Esplús i l’A-22.

En un altre ordre de coses, s’està treballant en l’ornamentació que ha de presidir la rotonda i que està previst que sigui un homenatge al món de la pagesia.