L’Ajuntament d’Almacelles pinta passos de vianants amb colors depenent de la intensitat de trànsit i les característiques de la zona

La Brigada d’Obres de l’Ajuntament d’Almacelles està procedint al repintat de passos de vianants al centre urbà d’Almacelles. A més dels passos de vianants convencionals de blanc, s’ha iniciat un nou repintat d’alguns d’ells que tenen, com a principal característica, el color amb el què es pintaran les franges combinades amb el blanc. Així, en els principals vials, amb més trànsit, amb passos elevats o amb gran intensitat de peatons, el colors escollit és el vermell. Per contra, en les zones de més densitat comercial o de serveis, el color escollit és el blau.

Les principals artèries viàries del municipi, on s’ha provat el repintat en color vermell, són el carrer Major, el carrer de la Mercè, Sant Josep, Ctra. d’Alfarràs, les Rambles, Av. de la Diputació i del Canigó, Av. de Josep Mas Dordal i carrer de Joan Maragall. Ara mateix, el color blau, s’ha dut a la pràctica a l’Av. del Baró d’Esponellà i carrer de Sant Antoni.

Ajuntament d’Almacelles