L’Ajuntament d’Almacelles inverteix en construir cunetes practicables en un tram del Camí de la Llengua Eixuta

Després d’haver enllestit la millora d’un tram del camí de la Llengua Eixuta, justament el tram que requeria d’una major implicació i intervencions, ja que es tractava del traçat que patia un desnivell més pronunciat en comunicar la part baixa i alta de la Serra de l’Olivar i comportava perill en els dies de pluja per no poder desguassar correctament les aigües pluvials que es recollien i baixaven camí avall; s’ha procedit acte seguit a construir un seguit de cunetes practicables al llarg d’aquest tram de camí.

Aquesta millora s’afegeix a l’ampliació de la calçada i l’aplicació de la capa de rodadura inicials. L’obra total ha suposat una despesa de prop de 95.000 euros, dels quals una part ha estat sufragat a través d’una línia de subvenció concedida per la Diputació de Lleida, i la resta ha estat a partit de recursos propis.

Ajuntament d’Almacelles