L’Ajuntament d’Almacelles destina prop de 600.000 euros d’inversió en millora de camins en el pla bianual 2017-2018

L’Ajuntament d’Almacelles ha apostat per la millora d’una part substancial dels seus camins, amb una inversió de prop de 600.000 euros que d’han destinat i continuaran fent-ho a aquest tipus d’actuacions durant els anys 2017 i 2018.

En aquest aspecte, cal fer especial esment de la millora efectuada en un tram del camí de la Llengua Eixuta el 2017, que ha suposat la seva total renovació, amb la reposició integral del ferm, nous sistemes de drenatge, cunetes practicables i repintat de senyalització. A més d’aquest tram, cal incloure regs asfàltics en altres camins com el del Rull i el del Torricó; la reposició de sahorres, perfilat de vorals i esplanació en 15 km de camins secundaris de terra; o el soteig de més de 35 Km de camins molt perjudicats especialment aquest any a conseqüència de les intenses pluges registrades aquesta darrera primavera.

Ara mateix, un cop superat el persistent règim de pluges d’enguany que ens ha impedit avançar aquest pla de millores, s’acaba d’iniciar una nova fase amb més Km de camins del terme d’Almacelles. En aquest cas, es tracta de destinar 25.000 euros per al soteig dels camins més perjudicats per les darreres pluges, així com la restitució i millora integral d’un tram del camí de la Saira (la pujada del Cau de la Figuera) o un tram de la Ronda del Camí de les Covetes. Aquesta actuació és vital per evitar el pas de trànsit pesant i agrícola pel centre urbà d’Almacelles.

Pel que fa als camins de terra, val a dir que des del mes de maig, s’han iniciat l’arranjament de 15 Km de camins de terra del terme. Així, es van iniciar els treballs d’esplanació i millora de les carrererades del Tururut, del Mas del Lleó, i els camins del Piconill, el Vell d’Almenar, el del Coscollar, el del Mas del Mingo, el de Tamarit, el de la Clamor i els camins de l’entorn de la Bàscula Municipal. Posteriorment, es va fer unes actuacions molt necessàries al camí de Sant Joan, prop del Circuit de la Mina, atès que s’han suprimit alguns desguassos de reg i que han fet del tot impracticable algun tram d’aquest camí.

Ajuntament d’Almacelles