El Govern d’Aragó es nega a donar informació al Defensor del Pueblo pel que fa a l’arranjament de la carretera L-902.

Davant l’estat de deixadesa i el lamentable estat de conservació d’un tram de la carretera L-902 d’1,5 Km, que connecta les poblacions d’Almacelles i la d’Alfarràs i la resta de la N-230 i futura A-14, propietat del Govern d’Aragó; l’Ajuntament d’Almacelles va fer en el seu dia la corresponent petició al Departament de Vertebració del Territori, Mobilitat i Vivenda del Govern aragonès, reclamant que es fessin les gestions oportunes per arranjar i fer el manteniment oportú d’aquest tram de carretera.

Com sigui que no es va rebre cap contesta al respecte ni cap compromís en ferm per part del Govern d’Aragó de dur a terme alguna mena d’intervenció en la millora d’aquest tram de carretera, l’Ajuntament d’Almacelles va requerir al Defensor del Pueblo que sol·licités al Govern d’Aragó alguna explicació a aquest estat d’abandor en què ha deixat aquesta via tan i tan concorreguda i que suposa un perill per als seus usuaris.

En data 29 de juny de 2017, l’adjunt primer del Defensor del Pueblo, en Francisco Fernández Marugán, ha contestat a l’Ajuntament d’Almacelles, dient que tampoc han rebut cap mena de resposta per part del Govern d’Aragó i que tal com marca l’article 19 de la Llei Orgànica 3/1981 de 6 d’abril, és d’obligat compliment la col·laboració d’aquesta administració a contestar i donar sortida a les peticions de l’Ajuntament d’Almacelles pel que fa a donar informació sobre l’estat de les carreteres de la seva competència. En aquest sentit, el Defensor del Pueblo ha reiterat per segon cop al Govern d’Aragó a què donin les explicacions oportunes als requeriments de l’Ajuntament d’Almacelles en aquesta matèria.

Ajuntament d’Almacelles