Almacelles enllesteix la millora d’un tram del Camí de la Llengua Eixuta

Amb l’aplicació de la capa de rodadura i d’aglomerat s’enllesteix la millora d’un dels camins més transitats i més importants del municipi. Es tracta d’un tram de 300 metres del camí de la Llengua Eixuta, justament el tram que connecta la carretera L-810 (d’Almacelles a Sucs i Gimenells), amb la urbanització dels Aubacs i el centre urbà i la resta de camins que hi ha a la zona del Pla d’Almacelles.

Aquest tram del camí és justament el que requeria d’una major implicació i intervencions, ja que es tracta del tram que pateix un desnivell més pronunciat en comunicar la part baixa i alta de la Serra de l’Olivar i comportava perill en els dies de pluja per no poder desguassar correctament les aigües pluvials que es recollien i baixaven camí avall. Aquesta millora ha consistit, a més, en l’adequació de desguassos als vorals, l’ampliació de la calçada i l’aplicació de la capa de rodadura.

L’obra ha suposat una despesa de prop de 90.000 euros, dels quals 60.000 han estat sufragats a través d’una línia de subvenció concedida per la Diputació de Lleida, i la resta ha estat a partit de recursos propis.

Ajuntament d’Almacelles