Es procedeix al repintat d’un seguit de passos de vianants a Almacelles

Almacelles compta amb prop de 250 passos de vianants al llarg de tot el centre urbà de la població. Aquest nombre tan elevat de passos de vianants fa que les tasques de repintat es
facin de manera gradual i sempre en funció de l’estat, la prioritat i el trànsit de cada zona.

En aquesta ocasió, s’està duent a terme el repintat de tots els passos de vianants del carrer de Joan Maragall i Binèfar, dos dels carrers més transitats del municipi i que requerien més
urgentment un manteniment d’aquests.
A més a més, cal tenir en compte que molts
d’aquests passos de vianants necessiten un color addicional en funció de la prioritat amb les què s’han pintat. D’aquesta manera, s’hi han pintat
uns de color verd en els carrers i accessos més propers als centres educatius, o vermells en les cruïlles amb major nombre de trànsit o per assenyalar passos elevats.
Ajuntament d’Almacelles