Membres de l’ACA estudien alternatives per desbloquejar els problemes de regulació de l’aigua pluvial que ha de preveure’s al nou poligon d’INCASÒL i que alhora evitin inundacions en el centre urbà i en alguns punts del terme municipal

Membres de l’Agència Catalana de l’Aigua, com el Sr. Samuel Reyes, adjunt a direcció de l’ACA i el Sr. Julio Manciñeiras, cap de la Unitat de l’ACA de Ponent, entre d’altres; han vingut a Almacelles per estudiar in situ les diferents alternatives i solucions que es poden aplicar en el cas de la nostra població, per evitar en la mesura d’allò possible, els problemes que es generen amb les aigües de reg que passen pel centre de la vila i que provoquen desperfectes i inundacions en dies de forts aiguats, tant dins del centre urbà com en alguns punts del terme,a la zona coneguda com el Fondo.

També s’està treballant en trobar una solució al problema de l’abocament d’aigües pluvials a la nova zona industrial d’Incasòl. En aquest cas, el mateix poligon disposarà d’una bassa reguladora que permetria ajustar el cabal d’aigua pluvial en excedent a l’abocament que es faria en una sèquia d’aigua de reg. D’aquesta manera, es podria autoritzar tirar endavant amb aquesta zona industrial que, fins a la data, i a l’espera de les concrecions o alternatives viables que puguin donar des del Sindicat de Regs, resta parat per no poder tirar endavant amb un seguit d’autoritzacions sobre aquest assumpte i que depenen, en gran mesura, de la resposta que doni el Sindicat de Regs d’Almacelles.

Val a dir, que tant l’Ajuntament com el mateix INCASÒL, estan disposats a assumir les inversions necessàries per a la millora en les infraestructures que garanteixin aquests abocament d’aigües pluvials, i que evitin les inundacions al centre urbà d’Almacelles i en alguns punts del terme municipal que es produeixen de manera regular en els períodes de grans aiguats.

Ajuntament d’Almacelles