Es comencen a instal·lar els nous contenidors de reciclatge a Almacelles seguint el sistema d’Illes de Contenidors

Avui s’han iniciat els treballs previs que comportaran la total substitució dels antics contenidors de reciclatge per uns de nous. En total, seran 156 nous contenidors que donaran servei a un total de 52 illes de contenidors, tant pel que fa al nucli urbà d’Almacelles, com als nuclis agregats i poligons industrials. En principi, el dia 30 de juliol han d’estar tots els contenidors completament reposats i en ple funcionament.

En el cas d’Almacelles, tot i que inicialment el Consell Comarcal preveia 36 illes de contenidors, s’han acabat instal·lant 52 illes de contenidors complertes, comptant els nuclis agregats de la Saira, el Mas del Lleó-Centre Assitencial de Sant Joan de Déu, Granja Escola Castell de Saidia i el polígon industrial del Pla de la Creu; on s’hi trobaran tot tipus de contenidors, a fi que els usuaris puguin dipositar els seus residus de manera diferenciada, còmoda, centralitzada i propera al seu lloc de residència. Aquest increment d’illes ha suposat l’adquisició de 48 nous contenidors, amb el sobrecost que això suposa però amb la ventatja de donar més facilitats a la ciutadania per a que recicli.

Al mateix temps, s’ha endegat una campanya d’informació a la població en general i sectorialment, a fi que es pugui superar el 50% del reciclatge de la brossa que s’hi aboca.

Ajuntament d’Almacelles