PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU ÀREA RECAPTACIÓ

PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU ÀREA URBANISME

DOS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

 

 

PLAÇA SECRETARI/A - AJUNTAMENT ALMACELLES

 

PLAÇA D'INTERVENTOR - AJUNTAMENT ALMACELLES