PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

CONVOCATÒRIA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE DE DUES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

 

PLAÇA DE FUNCIONARI D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE TORN DE MOBILITAT HORITZONTAL

PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU ÀREA RECAPTACIÓ

PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU ÀREA URBANISME

DOS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

 

 

PLAÇA SECRETARI/A - AJUNTAMENT ALMACELLES

 

PLAÇA D'INTERVENTOR - AJUNTAMENT ALMACELLES