PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

PLAÇA SECRETARI/A - AJUNTAMENT ALMACELLES

EDICTE aprovació bases- SECRETARIA.pdf

Model de sol·licitud- SECRETARI.docx

 

 

 

PLAÇA D'INTERVENTOR - AJUNTAMENT ALMACELLES