PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL

DOS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 

 

PLAÇA SECRETARI/A - AJUNTAMENT ALMACELLES

  

PLAÇA D'INTERVENTOR - AJUNTAMENT ALMACELLES