Horari

PLANTA BAIXA:

- Atenció al públic i padró de les 8 hores a les 14,00 de dilluns a divendres

- Registre Civil de les 8 hores a les 14,00 de dilluns a divendres

- Registre de documents de les 8 hores a les 14,00 de dilluns a divendres

- Recaptació: de les 8 hores a les 12,00 de dilluns a dijous

 

SEGONA PLANTA:

- Promoció econòmica de les 12,00 a les 14,00 de dilluns a divendres

- Urbanisme:

  • Llicencies i tràmit d'expedients de les 12,00 a les 14,00 de dilluns a divendres
  • Consultes tècnic municipal de les 12,00 a 13,30 de dilluns a dimecres

- Tècnic municipal: de les 12,00 hores a les 13,30 de dilluns a divendres

- Borsa de treball, activitats i joventut : de les 12,00 hores a les 14,00