Notícies municipals

L’Ajuntament d’Almacelles ha procedit al repintat de resalts i passos elevats que, per la seva ubicació, requerien d’aquesta intervenció a fi i efecte de garantir la...
Després d’haver enllestit la millora d’un tram del camí de la Llengua Eixuta, justament el tram que requeria d’una major implicació i intervencions, ja que es tractava del...
Què és el Dreamland Survival Horror d'Almacelles? És una experiència terrorífica i divertida, a mig camí entre un joc de rol en viu, una recerca del tresor, una gran gimkana...

Actualitat