Notícies municipals

La diputació de Lleida concedeix a l'Ajuntament d'Almacelles les següents subvencions: Anualitat 2017 - Subvenció atorgada 13.248,22€ Anualitat 2018 - Subvenció atorgada...
L’Ajuntament d’Almacelles ha apostat per la millora d’una part substancial dels seus camins, amb una inversió de prop de 600.000 euros que d’han destinat i continuaran fent-...
En la Junta de Govern celebrada el passat 8 de maig es va acordar acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament d’Almacelles dins la línia d’ajuts...

Actualitat