Notícies municipals

Cinema Rambla 1966
Amb motiu de la celebració dels 90 anys de la posada en funcionament del primer cinema que hi va haver en la població, que va tenir lloc en les Festes de la Mercè de 1924; l’...
Després de la primera setmana de proves de l’anomenat aparcament “a l’ombra”, que s’ha dut a terme en un tram del carrer Major, tot sembla indicar que ha estat un èxit....
,
El compostar (transformació biològica dels residus en condicions controlades) és gestionar els residus orgànics que generen els parcs i zones verdes del municipi. Finalment,...

Actualitat